Liturgia Niedzieli

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 18.04.2021


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Jezusa zmartwychwstałego. Stając przy ołtarzu Chrystusa w Niedzielę Biblijną rozpoczynającą Tydzień Biblijny, dziękujemy za Słowo, które nam zostawił. Niech ono przenika naszą codzienność i prowadzi do głębszego zrozumienia Bożych spraw. 

*

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest miesięczną składką przeznaczoną na wystrój i renowację naszej świątyni. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

 

*

AKT POKUTY:

Świadomi naszych grzechów prośmy Boga o miłosierdzie …

*

KOLEKTA:

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, + zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania.  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna ...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Dzisiejsza liturgia słowa napełnia nas radością wielkanocną.

Czytanie z Dziejów Apostolskich przytacza przemowę Świętego Piotra do Żydów, która jest radosnym świadectwem zmartwychwstania Jezusa. Święty Jan w swoim Pierwszym Liście zachęca do przemiany życia, żebyśmy nie marnowali Bożej łaski, którą zostaliśmy obdarowani dzięki Ofierze Chrystusa. Ewangelia zawiera Łukaszowy opis spotkania uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem. Tłumaczy On im wszystko, by mogli dać świadectwo temu, czego są świadkami.

Wysłuchajmy teraz słowa Bożego, aby radość ze zmartwychwstania Pana była także udziałem naszego serca i abyśmy świadczyli o niej całym naszym życiem.

 

*

MODLITWA POWSZECHNA:

Do Boga, który umacnia nas Duchem Świętym i powołuje na świadków zmartwychwstałego swego Syna, zanieśmy wspólne błagania:

  • Módlmy się za Kościół święty, aby pewnie kroczył drogami wiary, dając świadectwo chrześcijańskiego życia ...
  • Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby czerpali umocnienie z Biblii i Eucharystii ...
  • Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby pokój, który niesie zmartwychwstały Chrystus, zamieszkał w sercach wszystkich ludzi...
  • Módlmy się za nasze rodziny, aby umocnione Bożym słowem i łaską, były wspólnotami przekazywania wiary, nadziei i miłości …
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy kierując się na co dzień słowem Bożym, przeszli przez życie dobrze czyniąc i wielbiąc Pana Boga ...

Wszechmogący Boże, wspieraj wszystkich ludzi swoją łaską * i naucz nas z wiarą przystępować do Twoich tajemnic. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

*

MODLITWA PO KOMUNII:

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, * i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

...OŚWIECIŁ ICH UMYSŁY, ABY ROZUMIELI PISMA ...

(Łk 24, 45)